Decydując się na Vapor,

masz pewność, że Twoje zlecenie będzie wykonane nie tylko szybko i dyskretnie, ale także – i przede wszystkim – w poszanowaniu obowiązujących przepisów i procedur, z głęboką odpowiedzialnością za zdrowie pracowników firmy oraz użytkowników sprzątanych przez nas pomieszczeń.

DLACZEGO ZLECIĆ NAM USŁUGI?

Wiemy,

czym są roztocza, alergeny, bakterie, grzyby, wirusy itp. atakujące człowieka w miejscach szczególnie zanieczyszczonych oraz jakie zagrożenie dla ludzkiego życia, jego systemu odpornościowego i układu krążenia niesie kontakt z aminą biogenną - produktem metabolizmu bakterii oraz procesu gnilnego ( jedynym z tzw. „trupich jadów”).

Sprzątamy

w kombinezonach, maskach, ochraniaczach oczu i na buty, rękawicach ochronnych (oczywiście jednorazowego użytku).

Dla swoich pracowników

opracowaliśmy szczegółowe procedury sprzątania po zgonach, które uwzględniają zarówno rodzaj śmierci, jak i ewentualny czas rozkładu ciała.

Nasze procedury

szczegółowo uwzględniają rodzaj śmierci i czas rozkładu ciała, uzależniając od nich zakres podejmowanych czynności.

Przygotowując pomieszczenia

do bezpiecznego użytkowania i usuwając wszelkie biologiczne ślady po zgonie z rozkładem ciała, opróżniamy mieszkanie ze wszystkich przedmiotów – wywozimy je, a w skrajnych przypadkach zrywamy też tynki oraz podłogi, usuwamy sanitariaty.

Usuwając

płyny ustrojowe, myjąc powierzchnię, gruntownie czyścimy chemicznie ściany, podłogi, sufit.

Pozbycie się

całego skażenia to nasz priorytet: zaczynamy od wstępnej dezynfekcji pomieszczeń, kończymy ozonowaniem (za pomocą przemysłowego generatora ozonu).

W wyniku naszych działań

ze sprzątanych pomieszczeń znika wszelki fetor (także z klatki schodowej czy korytarza): suszenia, wietrzenia, a przede wszystkim ozonowania.

Używamy

jedynie atestowanych, skutecznych środków chemicznych, współpracując z wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmą.

 

Posługujemy

się profesjonalnym sprzętem.

 

Jesteśmy

konkurencyjni cenowo i czasowo.

 

Dysponujemy

wszelkimi koniecznymi pozwoleniami oraz współpracujemy z państwowymi instytucjami.

 

Zapewnimy

Państwu obsługę administracyjną i gwarancję na wykonaną usługę. Dostarczymy fakturę i protokół powykonawczy.