Formalności prawne i kiedy możemy wejść

Posted on

Przed wezwaniem firmy, zajmującej się specjalistycznym sprzątaniem po zmarłym, należy zadbać o zachowanie odpowiednich kroków postępowania. Firma Vapor w 99% dostaje zgłoszenia, gdy dochodzi do śmierci w domach lub pomieszczeniach firmowych. Mamy wtedy do czynienia z dwiema rodzajami śmierci – naturalną oraz taką, która nastąpiła w wyniku tragicznych okoliczności, np. nieszczęśliwych wypadków, samobójstw czy przestępstwa.

 

Czynności postępowania, które trzeba podjąć po znalezieniu ciała zmarłego są zgoła odmienne w zależności od okoliczności. W sytuacji, gdy dochodzi do śmierci w sposób naturalny, procedury zachowania wyglądają w następujący sposób:

  1. Wzywamy Pogotowie Ratunkowe, dzwoniąc na bezpośredni nr 999 lub ogólny alarmowy 112.
  2. Po przyjeździe karetki, osoba uprawniona stwierdza zgon i wydaje zaświadczenie – tzw. protokół zgonu.
  3. Po wypisaniu protokołu możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym z prośbą o zabranie ciała do kostnicy (w momencie przygotowań do ceremonii pochówku, możemy wybrać dowolny zakład pogrzebowy – bez względu na to, który zajmował się przetransportowaniem ciała do chłodni).
  4. Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza (w pierwszej kolejności jest to lekarz, który świadczył usługi zmarłemu w przeciągu ostatnich 30 dni).
  5. Lekarz wydaje nam bardzo ważną do załatwiania wszelkich formalności KARTĘ ZGONU (najlepiej jest ją skopiować parokrotnie).

! Może być też tak, że karta zgonu zostanie nam wydana przez lekarza od razu po stwierdzeniu zgonu i ominie nas parę powyżej opisanych kroków.

 

Sytuacja przedstawia się zgoła inaczej, gdy do śmierci dochodzi w wyniku tragicznych okoliczności:

  1. Niezwłocznie zawiadamiamy Policję (nr tel. 999), która  podejmuje dalsze działania i zawiadamia Prokuraturę.
  1. Policja wraz z Prokuraturą dokonują oględzin miejsca zdarzenia.
  2. Ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam następuje sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci.
  3. Dopiero po ustaleniu przyczyn zgonu, możemy się starać o zgodę na wydanie ciała zmarłego. Aby się tak stało, Zakład Medycyny Sądowej musi najpierw otrzymać zezwolenie od Prokuratora, będącego na miejscu zdarzenia.
  4. Od Zakładu Medycyny Sądowej otrzymamy KARTĘ ZGONU, będącą podstawą do wystawienia AKTU ZGONU przez Urząd Stanu Cywilnego. (Należy pamiętać, że wszelkie formalności dokonujemy w miejscowości, w której doszło do śmierci, a nie w tej, z której pochodzi zmarły).

 

Firma Vapor może rozpocząć sprzątanie po zgonie na skutek śmierci naturalnej, od razu po przewiezieniu ciała zmarłego do kostnicy. W każdej innej okoliczności możemy to uczynić dopiero w momencie zakończenia prac Policji i Prokuratury, a następnie przetransportowaniu zmarłego do chłodni.