Kompendium wiedzy – DEZYNFEKCJA

Posted on

 

Ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, skłoniły nasz zespół do przybliżenia wiedzy z zakresu dezynfekcji oraz jej skuteczności. Objaśnienia czym tak naprawdę jest i jakie metody możemy zastosować w celu jej przeprowadzenia.

 

Dezynfekcja nie jest niczym innym, jak procesem, w trakcie którego odkaża się zainfekowane miejsca. Usuwa szkodliwe oraz niebezpieczne dla człowieka – i znajdujące poza jego ciałem – mikroorganizmy (czyli: bakterie, wirusy i grzyby) oraz ich przetrwalniki. Zdezaktywowanie ich patogennych form przyczynia się do wstrzymania ich wzrostu oraz rozmnażania. Dezynfekcję stosuje się na powierzchnie i przedmioty codziennego użytku, na których pojawiły się drobnoutsroje.

 

 

Skuteczność

 

Od samego początku warto sobie powiedzieć, że efektywność zastosowanej metody odkażania jest uzależniona od bardzo wielu czynników – zaczynając od doboru odpowiedniej procedury, stężenia wybranego roztworu po czas, jaki przeznaczy się na wyeliminowanie danego gatunku mikroorganizmów (ich liczebność i aktywność fizjologiczna również grają kluczową rolę!). W trakcie dezynfekcji trzeba także pamiętać o czynnikach zewnętrznych takich, jak:

  • temperatura,
  • wilgotność,
  • występowalność substancji organicznych,
  • pH otoczenia,
  •  czy poziom kationów Ca2+ i Mn2+.

 

Środki używane do dezynfekcji zawsze powinny być przechowywane i stosowane według zaleceń producenta.

 

 

Metody dezynfekowania

 

Aktualnie w zastosowaniu znane są trzy metody dezynfekcji. Możemy wybrać między fizyczną, chemiczną i termiczno-chemiczną.

 

Metoda chemiczna polega na użyciu mieszaniny roztworów chemicznych. Do czynników chemicznych odkażających zaliczamy m.in.: alkohole, IV-rzędne sole amoniowe, aldehydy, kwasy, zasady, zawiązki na bazie chloru czy pochodne fenolu. Aby preparat właściwie zadziałał, trzeba brać pod uwagę rodzaj skażenia czy rodzaj dezynfekowanej powierzchni. Należy jednak pamiętać, że przy tej metodzie odkażanie nie gwarantuje 100% eliminacji szkodliwych drobnoustrojów.

 

Do metod fizycznych zaliczamy dwa sposoby niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych: ozonowanie/użycie pary wodnej oraz promieniowanie UV. Przy pierwszej metodzie posługujemy się parą wodną o temp. 100-105°C, gdzie pod mniejszym ciśnieniem najczęściej używamy jej wobec sprzętu już wcześniej czyszczonego czy odzieży, zaś pod normalnym ciśnieniem, np. na sprzęt sanitarny. Drugi sposób wykorzystuje promieniowanie o długości fali 256 nm, które to eliminują mikroorganizmy z powietrza (dlatego stosuje się je na całe pomieszczenia), jak i z różnych skażonych powierzchni.

 

Ostatnią z wymienionych metod jest metoda termiczno-chemiczna, polegająca na połączeniu metody chemicznej (zastosowane środki chemiczne powinny być o znacznie niższym stężeniu) z wysoką temperaturą (60°C) na skażoną powierzchnię. Najczęściej stosuje się ją w przypadku urządzeń wrażliwych na wyższą temperaturę.

 

 

Reasumując, aby dezynfekcja była maksymalnie skuteczna to wybrana metoda odkażania musi się charakteryzować skutecznością wobec danego rodzaju drobnoustrojów, wykazywać się odpornością w stosunku do niesprzyjających warunków panującego otoczenia, a także trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu w celu zintensyfikowania jej skuteczności’