OFERTA

Oferując specjalistyczne sprzątanie pomieszczeń i obiektów niebezpiecznie zanieczyszczonych,
gwarantujemy najwyższej jakości:
MIEJSCA ZGONÓW

czyszczenie, dezynfekowanie, ozonowanie miejsc zgonów (mieszkań, domów, piwnic): nagłych i z rozkładem ciała

POŻARY

sprzątanie po pożarach

EKSMISJE

sprzątanie oraz oczyszczanie mieszkań po eksmisji

REMONTY

zapewniamy przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu przywrócenia mieszkania do stanu sprzed przypadków losowych

DEZODORYZACJE

dezodoryzację wszystkich sprzątniętych pomieszczeń - specjalistyczne usunięcie fetoru, m. in. z wykorzystaniem przemysłowych generatorów ozonu

POMIESZCZENIA

opróżnianie pomieszczeń ze sprzętu, mebli, nieczystości

DEKONTAMINACJE

dekontaminacje pomieszczeń, przede wszystkim z zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty czynników biologicznych: owadów, bakterii, wirusów, grzybów

DEMONTAŻE

demontaż podłóg, paneli, lamperii, sanitariatów (w razie konieczności)

 

WIELKOGABARYTOWE

wywóz odpadów wielkogabarytowych

ODPADY

wywóz śmieci, odpadów, gruzu

OBSŁUGA

obsługę administracyjno-prawną i finansową (wystawiamy protokół pwykonawczy, fakturę, zaświadczenie do sanepidu, dokumenty dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń).

LUDZIE

zespół ludzi, profesjonalnie (=skutecznie) wykonujący wysokiej jakości usługi oraz zapewniający pełną dyskrecję